Stránky se nahrávají ... Prosíme o chvilku strpení.Page loading ... Please wait.
 

Robustní bezosé spirálové dopravníky s čedičovou vložkou

Typ RLE

Typ RLE, RLNE

Pro dopravníky určené k dopravě velmi abrazivních materiálů (struska, sklo, ložový popel, popílek, kamenivo, písek, korund apod.) se do ocelového resp. nerezového potrubí bezosých spirálových dopravníků RATAJ (Typ RLE, Typ RLNE) umisťují čedičové vložky. Tloušťka těchto vložek je 20 mm a jsou dodávány „na míru" dle konkrétního provedení dopravníku ve formě žlabu nebo roury. Teplotní odolnost čedičových vložek je do cca 400°C. Ze všech dodávaných materiálů pláště dopravníku, vykazují čedičové vložky nejdelší životnost.
V některých případech je možno provozovat tyto dopravníky krátkodobě naprázdno bez dopravovaného materiálu, dále dopravovat materiály, které se snadno zhutňují a vytvářejí slepené a tvrdé krusty a v neposlední řadě při požadavku úplného vyčištění dopravního potrubí je možno dopravovaný materiál z čedičové vložky, resp. plastové vložky snadno odstranit.