Automobilový priemysel

V odvetví automobilového priemyslu okrem iného dopravujeme:

  • gumový granulát
  • brúsny prach