Často kladené otázky (FAQ)

Téma:

Záruky a servis 

Otázka:

Aká je záručná doba na dopravníky a je možné zvoliť dĺžku trvania tejto záruky?

Odpoveď:

Základná záručná doba je 12 mesiacov. V prípade, že budete mať záujem o predĺženie záručnej doby, je možné v niektorých prípadoch predĺženie záručnej doby až do dĺžky 36 mesiacov za poplatok 5 - 8% z kúpnej ceny za každých 6 mesiacov navyše.

 

 

Otázka:

Za ako dlho od nahlásenia poruchy sa dostavíte k oprave?

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že flexibilita našej firmy je veľmi vysoká, môžeme zaručiť pre mnoho prípadov výjazd našich pracovníkov prakticky niekoľko desiatok minút po nahlásení. Úplne bežný postup je vyslanie pracovníkov nasledujúci deň. Toto platí aj počas víkendov a sviatkovb. 

 

 

Otázka:

Máte dostatočnú zásobu špirál, potrubia a prevodoviek pre okamžité opravy?

Odpoveď:

Áno, pre každého zákazníka, ktorý má od našej firmy zakúpený dopravník, máme dostatočnú zásobu príslušných priemerov špirál. V súčasnej dobe sa jedná o cca 25 priemerov špirál typov SL a SLN a viac ako 140 druhov typov RL a RLN vrátane potrubia. Elektroprevodovky sú pre Vás vyrábané "na mieru" (výstupné otáčky, motor). V prípade, že na sklade máme rovnakú resp. podobnú, môžeme taktiež zaručiť jej dodanie prakticky okamžite. V ostatných prípadoch sa náhradná elektroprevodovka objednáva a k dodaniu je za cca 3-7 dní podľa jej veľkosti. U elektroprevodoviek veľkých rozmerov (hmotnosť nad 100 kg) sa termíny dodávok rieši individuálne. 

 

Téma:

Skúšky 

Otázka

Môžete nám vyskúšať dopravu nášho materiálu?

Odpoveď:

Áno, na našich skúšobných dopravníkoch typov SL a RL môžete vidieť, ako sa váš materiál dopravuje, môžete si vyskúšať zmeny dopravných výkonov a pod.

 

 

Otázka:

Sú skúšky za poplatok?

Odpoveď:

Nie, všetky skúšky a ukážky funkcie dopravníkov v sídle firmy RATAJ a.s. sú pre Vás úplne zadarmo.                                                                                               

 

Téma:

Technika 

Otázka:

Čo znamená systém RATAFLEX? 

Odpoveď:

Systém RATAFLEX je ochrana špirály pred možným skrútením resp. deformáciou špirály v prípadoch, kedy do dopravníka môžu vniknúť cudzie telesá, resp. veľké kusy materiálu na ktoré nebol dopravník dimenzovaný. Systém RATAFLEX je umiestnený medzi prevodovkou a motorom a musí byť zakúpený ako celý komplet a nemožno ho dodatočne montovať do existujúcich elektroprevodoviek.

 

 

Otázka:

Vyrobíte dopravník "na mieru"? 

Odpoveď:

Áno, každý dopravník je vyrábaný ako originál a všetky pripájacie rozmery, násypky a výpady, rovnako ako návrh špirály, potrubia a prevodovky zhotovujeme podľa Vášho priania a Vašej technológie.

 

 

Otázka:

Môže pracovať bezosový špirálový dopravník bez materiálu?

Odpoveď:

Nemôže, resp. môže za určitých podmienok: 1 / iba pri nabehnutí dopravovaného materiálu alebo pri vyčistení a nábehu nového materiálu. 2 / pri menších priemeroch dopravníkov s osadenou plastovou vložkou RATAMID. 

 

 

Otázka:

Ako zabezpečíte dostatočné množstvo materiálu v dopravníku pre jeho prevádzku?

Odpoveď:

Vo vstupných násypkách alebo zásobníkoch sa inštalujú snímača hladiny (vrtuľkové, kapacitné, ultrazvukové, infra a pod.), Ktoré spoľahlivo zaistia prevádzku dopravníka s materiálom.

 

 

Otázka:

Je nutné dopravník pred vypnutím vyprázdniť? 

Odpoveď:

Nie, dopravníky sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné zapínať a vypínať aj za úplného zaplnenia dopravovaným materiálom. Zapínanie a vypínanie môže byť aj niekoľkokrát za minútu.

 

 

Otázka:

Majú dopravníky určené do potravinárskych prevádzok olejovej náplne z prírodného oleja?

Odpoveď:

Áno, každý dopravník, ktorý dodávame do potravinárskych prevádzok resp. do prevádzok, kde je vyžadovaný atest pre potraviny je osadený prevodovkou s potravinárskym olejom.

 

Téma:

ATEX 

Otázka:

Vyrábate dopravníky do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu? 

Odpoveď:

Áno, firma RATAJ a.s. vyrába bezosové špirálové dopravníky do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu do zóny 20, 21 a 22 podľa NV 23/2003 Zb. Technické parametre bezosového špirálového dopravníka určeného do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sú navrhnuté tak, že dopravník nemôže iniciovať výbuch.

 

 

Otázka:

Vyrábate dopravníky odolávajúci výbuchu?

Odpoveď:

Áno, firma RATAJ a.s. vyrába na základe špecifických požiadaviek zákazníkov dopravníky, ktoré svojou konštrukciou a použitím zodpovedajúcich materiálov môžu odolať výbuchu až do tlaku 1,0 MPa.

 

 

Otázka:

Čo znamená systém RATATEX? 

Odpoveď:

Systém RATATEX je registrovaná známka firmy RATAJ a.s. a znamená nami vyvinutý ochranný systém neprenesenia výbuchu medzi dvoma technológiami. Zvláštnou úpravou dopravníka je možné tento systém aplikovať v prostrediach s možnosťou vzniku výbuchu a následným zabezpečením ochrany pred prenesením do ďalšej technológie.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky