Ostatné

Príslušenstvo

Voliteľnou súčasťou dopravníkov môže byť nasledujúce príslušenstvo:

 • systém pozdĺžne otváraného potrubie s elektronickým strážením otvoreného stavu
 • vrtuľové, kapacitné alebo vibračné snímače pre stráženie hladiny materiálu v násypkách, v zásobníkoch a presypoch
 • snímače pre snímanie otáčok bezosovej špirály vrátane elektronickej kontroly rozbehu a preklzu špirály
 • elektro skriňa s ručným, prípadne programovateľným ovládaním
 • menič frekvencie pre plynulú zmenu dopravného výkonu
 • tenzometre pre priebežné váženie v bezosovom špirálovom dopravníku
 • uzatváracie klapky s elektrickým alebo pneumatickým pohonom
 • stojan s pojazdovými kolesami vrátane brzdy
 • dávkovacie dopravník s dvojitou špirálou pre extrémne rozdiely v dávkovanom množstve materiálu
 • ľubovoľný výber odtieňa povrchovej farby dopravníka podľa vzorkovnice RAL

Snímač rotačného pohybu špirály s ložiskom a s vyhodnocovacou jednotkou SRP - 03
 

Typové varianty sa líšia podľa použitého napájacieho napätia:

 • 24 V   AC/DC
 • 230 V   AC

Rozsah otáčok: 0 - 1000 ot./min. s rovnakou presnosťou

Snímač slúži na meranie otáčok a tým aj k indikácii zastavenia (prasknutia či inej deformácii špirály) alebo spomalenia otáčania pomalobežných hriadeľov, závitovkových dopravníkov a špirálových dopravníkov s ohybnou bezosovou špirálou a koncovým ložiskom. Možno ho použiť aj na sledovanie periodického nerotačného pohybu. Snímač reaguje na zmeny rozloženia feromagnetických hmôt vo svojej aktívnej zóne.
Snímač sa skladá z vyhodnocovacej jednotky a snímača, ktorý je k vyhodnocovacej jednotke pripojený káblom štandardnej dĺžky 5 m. Dĺžku kábla je možné podľa požiadavky zákazníka upraviť, za predpokladu, že dĺžka neprekročí 10 m!

Popis funkcie vyhodnocovacej jednotky:

Vyhodnocovacia jednotka snímača (RTA-01) je zariadenie umožňujúce ako optickú kontrolu chodu špirálového dopravníka, tak i vyhodnotenie poruchy a následné odstavenie dopravníka. Jednotka je programovateľná a v spolupráci so snímačom reagujúcim na pohyb feromagnetického materiálu je navrhnutá pre pohodlnú obsluhu a plne automatický režim práce.

Základné parametre vyhodnocovacej jednotky:

 • Napájanie podľa typu: 24 V AC / DC +/- 5% alebo 230 V AC +/- 15%
 • Príkon cca 3 VA
 • Vstup: 1x impulzný vstup pre snímač
 • Výstup: 1x relé s prepínacím kontaktom
 • Stupeň krytia: IP 20 / IP 50
 • Prevádzková teplota: 0 až 55 ° C
 • Vyhodnocovacia jednotka je určená do prostredia definovanom STN 33 2000-3 s nasledujúcimi vonkajšími vplyvmi: AB5 - priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty.

 Popis funkcie snímača:

Snímač je aktívny elektromagnetický snímač, reagujúci na prítomnosť kovových predmetov v jeho aktívnej detekčnej zóne. Výstupný signál snímača je impulzný a privádza sa do vyhodnocovacej jednotky káblom.
Konštrukčne je snímač navrhnutý tak, aby odolával mechanickým aj chemickým vplyvom prostredia a bol odolný voči rušeniu 50 Hz siete.
 
Základné parametre snímača:

 • Zaručená citlivosť reakcie na feromagnetický predmet v osi snímača (vo voľnom priestore) je 0 až 1,6 mm.
 • Stupeň krytia: IP 67
 • Pracovná teplota okolia: -25 °C do +70 °C


!! Upozornenie !!

Neinštalovať na vibrujúce konštrukcie!
Pri instlaci snímača na špirálové dopravníky typu SL, SLN, SLP je nutné pre upevnenie snímača použiť ložisko s prípravou pre tento druh snímača.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky