Výrobný program

Dopravníky ohybné

Ľahké špirálové dopravníky RATAJ® (Typy SLSLKSLNSLNK) sa používajú pre dopravu jemnozrnných a ľahkých materiálov pre dopravné výkony od cca 0,001 do 15 m3/hod. a obzvlášť pri nutnosti dopravy v oblúkoch a na veľké vzdialenosti až do 120 m na jednu pohonnú jednotku. Na celej dopravnej trase nie sú medziložiská a tým je umožnené dopravovať materiál v celom priereze potrubia, pri výkone o cca 70 % väčšom, než je výkon klasických závitovkových dopravníkov s hriadeľom a medziložiskami pri porovnateľných parametroch.

Veľké použitie dopravníkov je najmä v potravinárskom, chemickom a plastikárskom priemysle pre dávkovanie do baliacich strojov a vážiacich zariadení, vyprázdňovanie a plnenie BIG-BAG vakov apod. Polomery oblúkov sú navrhnuté pre jednotlivé priemery dopravníkov optimálnym spôsobom tak, aby bol zachovaný hlavný princíp tj. Vystredenie bezosové špirály dopravovaným materiálom. Na jednej trase je možné používať niekoľko vstupov, výpadov aj oblúkov v závislosti na fyzikálnych vlastnostiach dopravovaného materiálu a technologických podmienkach. Materiálové prevedenie dopravníkov môže byť podľa požiadavky zákazníka oceľové, nerezové, alebo plastové. (Presná špecifikácia uvedená nižšie).

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky