Výrobný program

Dopravníky robustné

Pre náročnejších použitie najmä v ťažkom priemysle alebo pre veľké výkony (od 0,01 - 1000 m3 / hod) sa otvárajú nové možnosti pre použitie robustných bezosových špirálových dopravníkov RATAJ® (Typy RL, RLN, RLP, RLE, RLNE, RP, RPN, RRL, RRN, RLV a DU). Doprava veľmi abrazívnych materiálov (korundová drť, štrk, piesok, drvené kamenivo, brúsny prach, stavebné materiály, uhlie, troska a pod.), Doprava materiálov veľkých zrnitostí (PET fľaše, drevo, drevná štiepka, papier, biomasa, a pod.), doprava lepivých a mokrých materiálov (odpadové kaly, zemina, bentonit a pod.), doprava veľmi jemných a tečúcich materiálov (potravinárske prášky, chemické materiály, popolček a pod.), nie sú pre robustné dopravníky žiadnou prekážkou. Pri správnej aplikácii a technickom návrhu môžeme zákazníkovi vyriešiť mnohokrát zložitý problém v porovnaní s inými druhmi mechanickej dopravy.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky