Export

Na základe veľmi dobrých prevádzkových výsledkov a kvality bezosových špirálových dopravníkov RATAJ® inštalovaných v Českej republike a vo Slovenskej republike došlo od roku 2000 k zvýšeniu vývozu našich dopravníkov do zahraničia. Dopravníky dodávame do zahraničia z časti prostredníctvom subdodávok českých firiem a z časti vlastnej exportný politikou. Do roku 2023 sme dodali nami vyrobené dopravníky do 56 štátov sveta piatich kontinentov

 

Európa

Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kosovo, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia


Afrika

Alžírsko, Egypt, Uganda

 

Amerika

Čile, Kanada, Spojené štáty americké, Venezuela

 

Ázie

Arménsko, Bahrajn, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Mongolsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Tadžikistan, Turkménsko

 

Austrália a Oceánia

Austrália, Vanuatu

 

Filtrovať referencie

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky