O nás

O nás

Založenie súkromnej firmy RATAJ® je datované rokom 1990 a ako rýdzo česká firma sa zaoberá výrobou bezosových špirálových dopravníkov pre cca 600 druhov sypkých materiálov.

Zakladatelia Stanislav Rataj (otec) a Ing. Stanislav Rataj (syn) za 34 rokov činnosti rozvinuli firmu počínajúc fyzickou osobou cez spoločnosť s ručením obmedzeným až k súčasnej akciovej spoločnosti.

RATAJ a.s. so svojimi 32 zamestnancami zaujíma vedúce postavenie na českom, slovenskom a poľskom trhu vo výrobe a dodávkach bezosových špirálových dopravníkov a viac ako 5 900 kusov vyrobených dopravníkov pracuje v 56 štátoch sveta na 5 kontinentoch.

JEDNOTLIVÉ OBDOBIE VÝVOJA SÚ ZHRNUTÉ V NASLEDUJÚCOM PREHĽADE:

 • 1990

  Založenie súkromnej firmy Stanislav Rataj (terajší člen predstavenstva RATAJ a.s.) zaoberajúca sa výrobou a dodávkami technologických celkov do poľnohospodárstva. Súčasťou týchto dodávok boli aj bezosové špirálové dopravníky ľahkého prevedenia typu SL. Tieto dopravníky sa používajú k doprave ľahkých sypkých materiálov.

 • 1994

  Založenie samostatnej skupiny výroby bezosových špirálových dopravníka Ing. Stanislavom Rataj (terajší predseda predstavenstva RATAJ a.s.). Okrem ľahkých bezosových špirálových dopravníkov sú vyrábané a dodávané na slovenský trh aj dopravníky robustného prevedenia typu RL.

 • 1999

  Založenie spoločnosti RATAJ s.r.o. a dosiahnutie vedúceho postavenia na českom a slovenskom trhu vo výrobe a dodávkach bezosových špirálových dopravníkov ľahkého aj robustného prevedenia.

 • 2000

  Zavedenie systému kvality spĺňajúci požiadavky ČSN EN ISO 9002 a od roku 2003 podľa ČSN EN ISO 9001:2001. Od tohto obdobia dochádza k výraznému zvýšeniu exportu dopravníkov vyrobených firmou RATAJ s.r.o. nielen do Európy, ale aj Afriky, Ameriky a Ázie

 • 2003

  Založenie spoločnosti RATAJ SK s.r.o. na Slovensku. Otvorenie skladu špirál a zahájenie výroby dopravníkov pre Slovensko.

 • 2004

  Otvorenie zastúpenia firmy RATAJ s.r.o. v Poľsku. Poľský trh sa stáva postupne najväčším exportným trhom. Celkový export prevyšuje hranicu 40 % všetkých vyrobených dopravníkov. Začatie výstavby výrobného areálu na pozemku o celkovej ploche 17 500 m2 a dokončenie skladovej a výrobnej haly na celkovej ploche 1 200 m2.

 • 2005

  Zahájenie výroby dopravníkov v novej výrobnej hale a otvorenie skladu špirál, potrubia a elektroprevodoviek. Výrazný nárast dodávok bezosových špirálových dopravníkov do energetiky teplárenstva predovšetkým v Českej republike.

 • 2006

  Nákup CNC technológie pre rezanie materiálov vysokotlakovým vodným lúčom. Export prekročil hranicu 50 % vyrobených dopravníkov. Na základe uskutočnených dodávok do Litvy, Lotyšska a Estónska s pripravuje zastúpenie firmy pre pobaltské štáty so sídlom v Litve. Firma RATAJ s.r.o. sa stala členom Teplárenského združenia Českej republiky. Začatie výroby BIG-BAG staníc.

 • 2007

  Transformácia firmy RATAJ s.r.o. na akciovú spoločnosť RATAJ a.s. Účasť na medzinárodných veľtrhoch v Nemecku, Anglicku, Litve a Japonsku zvyšuje záujem o dopravníky RATAJ predovšetkým v Nemecku, Škandinávii a Japonsku. Pri príležitosti medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Osake bola podpísaná zmluva o výhradnom zastúpení v Japonsku.

 • 2008

  Otvorenie zastúpenia firmy RATAJ a.s. v Taliansku.

 • 2009

  Zahájenie výstavby administratívnych budov a parkovísk. Zavedení informačního systému K2 a přechod na elektronické zpracování zakázek. Dodávky dopravcov do nových teritórií vrátane účasti na odborných veľtrhoch v arabských emirátoch a Bulharsku. Vývoj a dodávky najväčších bezosé špirály o dĺžke 800 mm.

 • 2010

  20 letá firma RATAJ a.s. Zahájenie prevádzky administratívnych budov, školských stredísk a parkovísk za účasti najvýznamnejších zákazníkov a dodávateľov firiem RATAJ a.s. Udělení prvního patentu firmě RATAJ a.s. na bezosý špirálový chladič sypkých materiálov. Výroba unikátnych robustných bezosých spirál s premenlivým stoupaním.

 • 2011

  Založenie spoločnosti RATAJ POLSKA Sp. z o.o. v Poľsku a upevnenie vedúceho postavenia v dodávkach bezosových špirálových dopravníkov v Poľsku. Narastajúci počet dopravníkov v Nemecku je výsledkom novo vytvoreného zastúpenie firmy RATAJ a.s. v Nemecku.

 • 2012

  Získanie prestížneho ocenenia pre vlastnú výrobu - značka CZECH MADE (česká kvalita). Vývoj a dodávky tvrdokovové bezosové špirály s priemerom 600 mm.

 • 2013

  Začatie výroby kompozitných šnekových dopravníkov, tvrdokovových špirálových segmentov a zliatinového vyloženia potrubia dopravníkov. Vývoj dopravníkov na peletky a na uhlie pre automatické kotly.

 • 2014

  Zahájenie výroby náhradných šnekov pre bioplynové stanice.

 • 2015

  25 rokov činnosti firmy RATAJ a.s. na trhu.

 • 2016

  Vývoj robustných plastových bezosových špirál a ich uvedenia na trh.

 • 2018

  Výroba najväčších bezosých dopravníkov so špirálou priemeru 800 mm na vykládku poľnohospodárskych komodít z lodí v nórskom Stavangeri. Nákup CNC tabuľových nožníc.

 • 2020

  30 rokov činnosti firmy RATAJ a.s. na trhu.

 • 2021

  Začatie stavby novej výrobnej haly.

 • 2022

  Dodávka BIG-BAG stanice a dopravníka do Austrálie.

 • 2023

  Dokončenie stavby novej výrobnej haly.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky