Výrobný program

Dávkovacie a vážiace dopravniky

Dopravníky pre presné dávkovanie

V prípade, že je potrebné priebežne sledovať množstvo dopravovaného materiálu, využívame dnes už bežný spôsob inštalácie vážiaceho dopravníka. Inštaláciou vážiaceho bezosového špirálového dopravníka RATAJ® môžeme spojiť funkciu dopravy materiálu a váženie v jeden celok a ušetriť tak nemalé prostriedky za investíciu dopravníka a samostatnú váhu. Elektronický vážiaci systém obsahujúci tenzometre umožní presné sledovanie množstva práve dopravovaného materiálu s vysokou presnosťou.

Množstvo váženého materiálu sa môže pohybovať od niekoľkých kilogramov za hodinu až po desiatky ton za hodinu. Pre návrh vážiaceho bezosového špirálového dopravníka platia rovnaké podmienky ako pre inštaláciu klasického bezosového špirálového dopravníka.

Ak máme aplikáciu pre presné dávkovanie sypkých materiálov, využívame náš dávkovací systém pozostávajúci z násypky dávkovača, bezosového špirálového dopravníka a rozrušovač klenieb. Dopravník aj rozrušovač majú každý samostatný pohon.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky