Big-Bag stanica

Plniaca

Stanica sa používa na plnenie sypkých materiálov do veľkoobjemových vakov (vriec) BIG-BAG, ktoré sú umiestnené na palete. Paleta s vakom (vrecom) je uložená buď na ložnej ploche vážiaceho zariadenia, alebo na podlahe vo vnútornom priestore stanice. Ďalej je vrece pre ľahšie a presnejšie plnenie zavesené pomocou 4 ks závesných ôk na uchytenie.

Rukáv vaku (vreca) je uchytený na vstupnom potrubí pomocou upínacieho pásu s rýchlo-spojkou. Plnenie sa deje pomocou bezosového špirálového dopravníka RATAJ alebo iného vhodného transportného zariadenia (dopravníka), ktoré je pevne spojené so stanicou. Plniaca stanica je určená pre plnenie sypkých materiálov, netvoriacich klenby.

Materiálové prevedenie

KONŠTRUKCIA:

 • oceľové prevedenie
 • nerezové prevedenie (AISI 304, AISI 316)
 • kombinácia oceľ-nerez

Základné technické údaje:

 • Rozmery stanice sa rieši individuálne kúpnou zmluvou na základe požiadavky odberateľa a v závislosti na rozmeroch dodávaných vriec.

Základné rozmery vakov (vriec) sú:

 • 800x800x1000 mm
 • 800x1000x1000 mm
 • 1000x1000x1000 mm
 • 1000x1000x1500 mm
 • iné rozmery vakov (vriec)

Maximálna hmotnosť vaku (vreca) po naplnení môže byť 1500 kg.

BAG-BIG skladobný systém pozostávajúci z ľubovoľne kombinovaných súčastí:

 • vážiaci tenzometre vrátane vyhodnocovacej elektroniky na plnenie alebo vyprázdňovanie vakov (vriec) BIG-BAG
 • posuvné stojky BIG-BAG stanice pre rôzne výšky vakov (vriec)

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky