Big-Bag stanica

Vyprazdňovacia

Stanica sa používa na vyprázdňovanie sypkých materiálov z veľkoobjemových vakov (vriec) BIG-BAG, ktoré sú zavesené na závesnom kríži pomocou 4 ks závesných ôk.

Vyprázdňovanie sa deje do bezosého špirálového dopravníka RATAJ®, alebo do klasického šnekového dopravníka či do iného vyprázdňovacieho zariadenia.

Vyprázdňovacie stanice je určená pre vysypávanie suchých sypkých materiálov, netvoriacich klenby, a o maximalní veľkosti zŕn vysypávaného materiálu danej pre následné vyprázdňovacie zariadenia.

Pre vyprázdňovacie BIG-BAG stanice je možné použiť vaky s rovným aj kónickým dnom, s výsypným ventilom a iné. Súčasťou BIG-BAG vyprázdňovacie stanice je závesný kríž pre vrecia s možnosťou zavesenia na vysokozdvižný vozík alebo na kladkostroj.

Ako voliteľné príslušenstvo dodávame zdvíhacie dosky s pneumatickým pohonom pre uľahčenie vypadávanie materiálu z vriec, clonu ventily pre uzatváranie vakov, závesné systémy pre rôzne výšky vakov a vážiace tenzometre vrátane vyhodnocovacej elektroniky.

 

Výhody:

 • Zvýšenie produktivity práce - obsluha sa môže venovať inej produktívnejšie činnosti, než je plnenie násypky dopravníka či iného podobného zariadenia
 • Zvýšenie bezpečnosti obsluhy - stanice sú vybavené bezpečnostnými prvkami, obsluha nepoužíva ostré nástroje na otváranie papierových alebo plastových vriec
 • Zlepšenie pracovného prostredia - stanica je riešená ako bezprašné zariadenie
 • Zníženie nákladov na dopravovaný materiál - materiál v BIG-BAG vakoch je spravidla cenovo výhodější než v inom menšom balení napr .: vrecia po 25 kg
 • Zmenšenie množstva odpadu - použitie BIG-BAG vakov namiesto iného maloobsahového balenia dopravovaného materiálu napr .: 25 kg papierové vrecia
 • Zmenšuje nároky na logistiku odpadu z balenia
 • Znižuje náklady za likvidáciu obalov - BIG-BAG vaky sú väčšinou vratné

 

Materiálové prevedenie

KONŠTRUKCIA:

 • oceľové prevedenie
 • nerezové prevedenie (AISI 304, AISI 316)
 • kombinácia oceľ-nerez

Základné technické údaje:

 • Rozmery stanice sa rieši individuálne kúpnou zmluvou na základe požiadavky odberateľa a v závislosti na rozmeroch dodávaných vriec

Základné rozdelenie BIG-BAG stanice podľa prevedenia závesného kríža:
A) BIG-BAG stanice so závesným krížom pre vysokozdvižný vozík.
B) BIG-BAG stanice so závesným krížom pre zdvíhacie zariadenie (kladkostroj).

Základné rozmery vakov (vriec) sú:

 • 800x800x1000 mm
 • 800x1000x1000 mm
 • 1000x1000x1000 mm
 • 1000x1000x1500 mm
 • iné rozmery vakov (vriec)

Maximálna hmotnosť vaku (vreca) po naplnení môže byť 1500 kg.


BIG-BAG skladobný systém pozostávajúci z ľubovoľne kombinovaných súčastí:

 • vážiace tenzometre vrátane vyhodnocovacej elektroniky na plnenie alebo vyprázdňovanie vakov (vriec) BIG-BAG
 • závesný kríž pre vrecia s možnosťou nasunutie na vysokozdvižný vozík
 • posuvné stojky BIG-BAG stanice pre rôzne výšky vakov (vriec)
 • zdvíhacie dosky s pneumatickým pohonom pre uľahčenie vypadávanie materiálu z vakov (vriec)

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky