Dopravníky robustné

Robustné špirálové dopravníky

Pre dopravu abrazívnych, kusových a lepivých materiálov alebo pre veľké dopravované množstvo až do cca 1 000 m3/hod používame robustné bezosové špirálové dopravníky RATAJ® (Typy RLRLN, RLP). Jedná sa predovšetkým o dopravu veľmi abrazívnych materiálov (uhlie, korundová drť, štrk, piesok, drvené kamenivo, brúsny prach, vysokopecná a elektrárenská troska, keramické materiály, popolček a pod.), Dopravu materiálov veľkých zrnitostí (PET fľaše, drevo, drevná štiepka, papier, biomasa, drvené pneumatiky a pod.), dopravu lepivých a mokrých materiálov (odpadové kaly, zemina, bentonit, kašovitej materiály a pod.) a dopravu veľmi jemných a tečúcich materiálov (potravinárske prášky, chemikálie a iné).

Pri správnej aplikácii a technickom návrhu bezosových špirálových dopravníkov môžeme vyriešiť zákazníkovi mnohokrát zložitý problém, keď nemožno použiť iné druhy mechanickej dopravy.

Pre extrémne zaťažené dopravníky (veľké dopravné vzdialenosti, doprava materiálov o veľmi vysokej sypnej hmotnosti) sú určené robustné špirály z dvoch alebo z troch vzájomne spojených profilov. Hrúbka bezosových špirál môže byť až 60 mm a vonkajší priemer až 800 mm. Vďaka vysokej kvalite robustných špirál vyrábame bezosové špirálové dopravníky ťažné alebo tlačné, dopravníky spojené kolmo na seba (systém votknutie) a bezosové špirálové dopravníky zvislé, miesto klasických korčekových elevátorov.

Maximálne dĺžky robustných špirálových dopravníkov, ktoré sme inštalovali, sú až do vzdialenosti 55 m vo vodorovnom prevedení a 25 m vo vertikálnom prevedení.

Pre každé priemyselné odvetvie máme zodpovedajúce materiálové prevedenie špirál, potrubia alebo žľabov. Stále častejšie nahrádzame bezosými špirálovými dopravníky klasické závitovkové dopravníky, Redlery, pásové dopravníky a korčekové elevátory.

Pre bezosové špirálové dopravníky prakticky neexistuje priestorové obmedzenia smeru dopravy. Existuje veľa aplikácií, pri ktorých sa využíva plnenie a vyprázdňovanie zásobníkov z vodorovného i zo zvislého smeru, doprava materiálov v technologických linkách medzi podlažiami a presun materiálov veľkých dopravných výkonov na veľké vzdialenosti.

Materiálové prevedenie

ŠPIRÁLA:

  • TYP RL - oceľová (dle normy EN - S235, S355)
  • TYP RLN - nerezová (dle normy ASTM - AISI 304, AISI 310, AISI 316)
  • TYP RLP - kompozit (plast + oceľ)

POTRUBIA:

  • oceľové (dle normy EN - S235, S355)
  • nerezové (dle normy ASTM - AISI 304, AISI 316, AISI 321)
  • plastové (PVC, Polyamid PA 6, PA 12, POM, PE)

Priemer potrubia dopravníka závisí od typu materiálu, takmer u každého typu je možné voliť z niekoľkých variantov. Maximálna dĺžka dopravníka je v podstate neobmedzená.

Typy robustných špirál

 

Typ Priemer špirály vonkajši Stúpanie závitu Priemer špirály vnútorný Hrúbka špirály (vnútorný/vonkajší) Dopravný výkon
/*1 (mm) /*2 (mm) (mm) (mm)  (m3/hod) /*3 
RLN 25 25 15 12 6 0,001 - 0,2
RLN 28 28 25 10 3,5 0,001 - 0,2
RLN 28 28 25 10 4,5 0,001 - 0,2
RLN 32 32 25 10 3,5 0,001 - 0,2
RL 45 45 45 15 5 0,01 - 1,5
RLN 45 45 40 15 5 0,001 - 0,3
RLN 50 50 50 14 3,5 0,01 - 0,5
RLN 50 50 60 20 8 0,01 - 0,5
RLN 55 55 80 27 6,5/5 0,01 - 0,5
RL 60 60 60 20 5 0,01 - 1,5
RLN 60 60 30 30 3,5 0,01 - 0,5
RL 66 66 75 42 12,5/11 0,01 - 0,5
RL 75 75 80 27 6 0,01 - 2,0
RLN 75 75 80 27 5 0,01 - 0,5
RLN 77 77 75 37 8 0,01 - 1,5
RL 80 80 65 27 7/5 0,01 - 2,0
RL 80 80 80 22 6 0,01 - 2,0
RL 80 80 80 22 7,5/5 0,01 - 2,0
RLN 80 80 65 27 5 0,01 - 2,0
RLN 80 80 80 27 5 0,01 - 2,0
RLN 80 80 80 27 6 0,01 - 2,0
RLN 80 80 100 27 6 0,01 - 2,0
RL 90 90 60 34 7/5 0,01 - 2,5
RL 90 90 90 34 6 0,01 - 3,0
RL 90 90 90 34 10/6,5 0,01 - 3,0
RL 90 90 110 50 22/18,5 0,01 - 3,0
RLN 90 90 60 34 5 0,01 - 2,5
RLN 90 90 90 34 6,5/5 0,01 - 3,0
RLN 90 90 90 34 8 0,01 - 3,0
RL 100 100 75 34 6 0,01 - 3,0
RL 100 100 100 27 6 0,01 - 4,0
RL 100 100 100 34 6 0,01 - 4,0
RL 100 100 100 60 22/18,5 0,01 - 4,0
RLN 100 100 75 34 5,5/4 0,02 - 3,0
RLN 100 100 100 34 7/5 0,03 - 4,0
RL 105 105 80 48 6 0,01 - 4,0
RL 110 110 75 34 6 0,03 - 5,0
RL 110 110 80 34 15,5/9,5 0,03 - 5,0
RL 110 110 110 34 6 0,03 - 6,0
RL 110 110 110 34 12 0,03 - 6,0
RLN 110 110 110 34 5 0,03 - 6,0
RLN 110 110 110 34 7,5/4,5 0,03 - 6,0
RLN 110 110 110 34 8 0,03 - 6,0
RLN 110 110 110 34 11/7,5 0,03 - 6,0
RL 120 120 75 34 6 0,03 - 6,0
RL 120 120 80 38 6 0,03 - 6,0
RL 120 120 105 38 9/6 0,03 - 6,0
RL 120 120 105 44 5 0,03 - 6,0
RL 120 120 120 38 15/10 0,04 - 7,0
RL 120 120 120 38 6 0,04 - 7,0
RL 120 120 120 38 8 0,04 - 7,0
RL 125 125 125 80 15 0,03 - 2,0
RLN 120 120 80 38 5 0,02 - 6,0
RLN 120 120 120 38 5 0,04 - 7,0
RLN 120 120 120 38 8 0,04 - 7,0
RLN 120 120 120 40 10 0,04 - 7,0
RL 130 130 140 48 10/6,5 0,03 - 6,0
RL 140 140 100 49 8 0,1 - 7,0
RL 140 140 140 40 11/8 0,1 - 10,0
RL 140 140 140 48 9,5/6,5 0,1 - 10,0
RL 140 140 140 49 8 0,1 - 10,0
RL 140 140 140 55 12 0,1 - 10,0
RLN 140 140 100 49 8 0,1 - 7,0
RLN 140 140 140 49 8 0,1 - 10,0
RLN 140 140 140 52 10 0,1 - 10,0
RLN 140 140 140 60 18/12 0,1 - 10,0
RL 150 150 100 61 8 0,2 - 13,0
RL 150 150 105 49 10/6,5 0,2 - 13,0
RL 150 150 150 49 8 0,2 - 15,0
RL 150 150 150 49 10 0,2 - 15,0
RL 150 150 150 50 15 0,2 - 15,0
RL 150 150 150 60 12/8,5 0,2 - 15,0
RL 150 150 150 60 14/10 0,2 - 15,0
RLN 150 150 100 62 10 0,2 - 15,0
RLN 150 150 140 54 10/5 0,2 - 15,0
RLN 150 150 150 49 8 0,2 - 15,0
RLN 150 150 150 50 12 0,2 - 15,0
RLN 150 150 150 56 10/6,5 0,2 - 15,0
RLN 150 150 150 56 13/8,5 0,2 - 15,0
RLN 150 150 170 50 10/5 0,2 - 15,0
RLN 150 150 180 50 10/5 0,2 - 15,0
RL 160 160 105 49 12 0,1 - 8,0
RL 160 160 160 49 12 0,1 - 12,0
RL 160 160 160 60 20 0,1 - 12,0
RLN 160 160 150 49 10/5 0,2 - 15,0
RLN 170 170 180 60 15 0,2 - 15,0
RL 180 180 180 49 10 0,3 - 20,0
RL 180 180 180 61 15/9,5 0,3 - 20,0
RL 180 180 180 61 23,5/17 0,3 - 20,0
RLN 180 180 135 61 9/6 0,3 - 20,0
RLN 180 180 180 60 15,5/9 0,3 - 20,0
RLN 180 180 180 60 18/12,5 0,3 - 20,0
RLN 180 180 180 61 12 0,3 - 20,0
RL 190 190 135 61 12 0,5 - 25,0
RL 195 195 195 95 20 0,5 - 25,0
RL 200 200 135 61 12 0,4 - 20,0
RL 200 200 200 65 15,5/10 0,5 - 25,0
RL 200 200 250 76 11/8 0,5 - 25,0
RLN 200 200 135 60 12/6 0,5 - 20,0
RLN 200 200 135 61 10 0,5 - 20,0
RLN 200 200 200 61 10 0,5 - 20,0
RLN 200 200 200 61 11/8 0,5 - 20,0
RLN 200 200 200 65 17/10 0,5 - 20,0
RLN 200 200 200 85 15 0,5 - 20,0
RL 210 210 200 110 8 0,5 - 25,0
RL 215 215 220 115 29/23 0,5 - 25,0
RL 220 220 220 61 12 0,5 - 20,0
RL 230 230 160 61 12 0,5 - 15,0
RL 230 230 230 76 12 0,5 - 20,0
RL 230 230 230 94 24/17 0,5 - 20,0
RL 230 230 230 95 20 0,5 - 20,0
RL 230 230 230 130 20 0,5 - 15,0
RLN 230 230 160 60 10/5 0,5 - 20,0
RLN 230 230 230 76 10 0,5 - 25,0
RLN 230 230 160 76 12/6 0,5 - 25,0
RL 240 240 145 140 20 0,5 - 15,0
RL 240 240 240 76 12 0,5 - 15,0
RLN 240 240 145 76 10 0,5 - 20,0
RL 250 250 150 42 15 0,5 - 20,0
RL 250 250 170 76 12 0,5 - 20,0
RL 250 250 200 89 12 0,5 - 20,0
RL 250 250 200 89 14/10  0,5 - 20,0
RL 250 250 250 76 12 0,5 - 30,0
RL 250 250 280 89 12 0,5 - 30,0
RL 250 250 300 89 12 0,5 - 30,0
RL 260 260 260 110 8 0,5 - 30,0
RLN 270 270 200 102 12/6 0,5 - 25,0
RL 275 275 280 90 15 0,5 - 40,0
RLN 275 275 260 80 12/6 0,5 - 25,0
RL 280 280 190 89 12 0,5 - 30,0
RL 280 280 190 89 15 0,5 - 30,0
RL 280 280 280 89 20 0,5 - 40,0
RL 280 280 280 90 16/10 0,5 - 40,0
RL 280 280 280 90 20/13 0,5 - 40,0
RL 280 280 280 90 25/17 0,5 - 40,0
RL 280 280 280 100 20 0,5 - 40,0
RL 280 280 280 104 20 0,5 - 40,0
RLN 280 280 280 89 10 0,5 - 40,0
RLN 280 280 280 89 12 0,5 - 40,0
RLN 280 280 280 90 12/6 0,5 - 40,0
RL 285 285 280 130 35/26 0,5 - 40,0
RL 300 300 160 76 12 0,5 - 50,0
RL 300 300 300 89 12 0,5 - 70,0
RL 300 300 300 105 26/17 0,5 - 70,0
RLN 300 300 110 220 11/9,5 0,5 - 50,0
RLN 300 300 300 89 10 0,5 - 70,0
RLN 300 300 300 90 12/6 0,5 - 70,0
RLN 300 300 300 102 25/16 0,5 - 70,0
RL 310 310 310 110 8 0,5 - 70,0
RL 315 315 210 102 12 0,5 - 60,0
RL 315 315 315 102 12 0,5 - 70,0
RLN 330 330 250 102 20 0,5 - 70,0
RL 340 340 340 130 36/26 1,0 - 150,0
RL 350 350 350 102 12 1,0 - 150,0
RL 350 350 350 105 33,5/20,5 1,0 - 150,0
RL 350 350 350 169 12 1,0 - 150,0
RL 350 350 350 250 20 1,0 - 150,0
RLN 350 350 350 110 20 1,0 - 150,0
RLN 365 365 350 102 20 1,0 - 150,0
RL 380 380 380 180 30/22 1,0 - 150,0
RLN 380 380 380 140 20 1,0 - 150,0
RL 400 400 265 102 16/9 2,0 - 100,0
RL 400 400 400 120 12 3,0 - 200,0
RL 400 400 400 160 40 3,0 - 200,0
RLN 400 400 400 122 15 3,0 - 200,0
RLN 450 450 370 130 15 3,0 - 150,0
RL 500 500 500 140 16,5/13 4,0 - 300,0
RL 500 500 500 140 30/25 4,0 - 250,0
RL 520 520 360 273 25 5,0 - 300,0
RL 600 600 350 273 25 3,0 - 300,0
RL 600 600 350 323 20/12,5 3,0 - 300,0
RL 600 600 500 300 30 3,0 - 200,0
RL 600 600 500 300 40 3,0 - 200,0
RL 600 600 600 169 12 5,0 - 600,0
RL 600 600 600 240 25 5,0 - 600,0
RL 800 800 600 340 30 10,0 - 1000,0

 

/ * 1 Červeno označené typy = nerezové prevedenie špirály aj potrubie.

/ * 2 Vonkajšie priemery robustných bezosových špirálových dopravníkov sú závislé od druhu a fyzikálnych vlastnostiach dopravovaného materiálu.

/ * 3 Dopravné výkony jednotlivých dopravníkov sú závislé od druhu a fyzikálnych vlastnostiach dopravovaného materiálu.

Viac ako 5 900 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 34 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky