test kodydek

časová osa

1990

Založenie súkromnej firmy Stanislav Rataj (terajší člen predstavenstva RATAJ a.s.) zaoberajúca sa výrobou a dodávkami technologických celkov do poľnohospodárstva. Súčasťou týchto dodávok boli aj bezosové špirálové dopravníky ľahkého prevedenia typu SL. Tieto dopravníky sa používajú k doprave ľahkých sypkých materiálov.

1994

Založenie samostatnej skupiny výroby bezosových špirálových dopravníka Ing. Stanislavom Rataj (terajší predseda predstavenstva RATAJ a.s.). Okrem ľahkých bezosových špirálových dopravníkov sú vyrábané a dodávané na slovenský trh aj dopravníky robustného prevedenia typu RL.

1999

Založenie spoločnosti RATAJ s.r.o. a dosiahnutie vedúceho postavenia na českom a slovenskom trhu vo výrobe a dodávkach bezosových špirálových dopravníkov ľahkého aj robustného prevedenia.

2000

Zavedenie systému kvality spĺňajúci požiadavky ČSN EN ISO 9002 a od roku 2003 podľa ČSN EN ISO 9001:2001. Od tohto obdobia dochádza k výraznému zvýšeniu exportu dopravníkov vyrobených firmou RATAJ s.r.o. nielen do Európy, ale aj Afriky, Ameriky a Ázie

2003

Založenie spoločnosti RATAJ SK s.r.o. na Slovensku. Otvorenie skladu špirál a zahájenie výroby dopravníkov pre Slovensko.

2004

Otvorenie zastúpenia firmy RATAJ s.r.o. v Poľsku. Poľský trh sa stáva postupne najväčším exportným trhom. Celkový export prevyšuje hranicu 40 % všetkých vyrobených dopravníkov. Začatie výstavby výrobného areálu na pozemku o celkovej ploche 17 500 m2 a dokončenie skladovej a výrobnej haly na celkovej ploche 1 200 m2.

2005

Zahájenie výroby dopravníkov v novej výrobnej hale a otvorenie skladu špirál, potrubia a elektroprevodoviek. Výrazný nárast dodávok bezosových špirálových dopravníkov do energetiky teplárenstva predovšetkým v Českej republike.

2006

Nákup CNC technológie pre rezanie materiálov vysokotlakovým vodným lúčom. Export prekročil hranicu 50 % vyrobených dopravníkov. Na základe uskutočnených dodávok do Litvy, Lotyšska a Estónska s pripravuje zastúpenie firmy pre pobaltské štáty so sídlom v Litve. Firma RATAJ s.r.o. sa stala členom Teplárenského združenia Českej republiky.

2007

Transformácia firmy RATAJ s.r.o. na akciovú spoločnosť RATAJ a.s. Účasť na medzinárodných veľtrhoch v Nemecku, Anglicku, Litve a Japonsku zvyšuje záujem o dopravníky RATAJ predovšetkým v Nemecku, Škandinávii a Japonsku. Pri príležitosti medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Osake bola podpísaná zmluva o výhradnom zastúpení v Japonsku.

2008

Otvorenie zastúpenia firmy RATAJ a.s. v Taliansku.

2009

Zahájenie výstavby administratívnych budov a parkovísk. Zavedení informačního systému K2 a přechod na elektronické zpracování zakázek. Dodávky dopravcov do nových teritórií vrátane účasti na odborných veľtrhoch v arabských emirátoch a Bulharsku. Vývoj a dodávky najväčších bezosé špirály o dĺžke 800 mm.

2010

20 letá firma RATAJ a.s. Zahájenie prevádzky administratívnych budov, školských stredísk a parkovísk za účasti najvýznamnejších zákazníkov a dodávateľov firiem RATAJ a.s. Udělení prvního patentu firmě RATAJ a.s. na bezosý špirálový chladič sypkých materiálov. Výroba unikátnych robustných bezosých spirál s premenlivým stoupaním.

2011

Založenie spoločnosti RATAJ POLSKA Sp. z o.o. v Poľsku a upevnenie vedúceho postavenia v dodávkach bezosových špirálových dopravníkov v Poľsku. Narastajúci počet dopravníkov v Nemecku je výsledkom novo vytvoreného zastúpenie firmy RATAJ a.s. v Nemecku.

2012

Získanie prestížneho ocenenia pre vlastnú výrobu - značka CZECH MADE (česká kvalita). Vývoj a dodávky tvrdokovové bezosové špirály s priemerom 600 mm.

2013

Zahájenie výroby kompozitných závitovkových dopravníkov, tvrdokovových špirálových segmentov a antiabrazívneho vyloženie potrubia dopravníkov. Vývoj dopravníkov na pelety a na uhlie pre automatické kotly.

2014

Zahájenie výroby náhradných šnekov pre bioplynové stanice.

2015

25 rokov činnosti firmy RATAJ a.s. na trhu.

2016

Vývoj robustných plastových bezosových špirál a ich uvedenia na trh.

2018

Nákup CNC tabuľových nožníc.

2020

30 rokov činnosti firmy RATAJ a.s. na trhu.

2021

Začatie stavby novej výrobnej haly.

Katalógy

Návody

Všeobecné obchodné podmienky

1 sloupec

2 sloupce

2 sloupce

3 sloupce

3 sloupce

3 sloupce

červený

banner

Osoby

Ing. Stanislav Rataj

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti - RATAJ a.s., Konateľ - RATAJ SK s.r.o

Stanislav Rataj

Podpredseda predstavenstva

Ing. Luboš Rataj

Člen predstavenstva a ekonomický manažér

Ing. Anna Dvořáková

Manažér systému riadenia

Ing. Tomáš Stodolovský

Technický riaditeľ

Jiří Hüttner

Výrobný riaditeľ

Ondřej Štípek

Obchodného oddelenia

Ing. Michaela Valentová

Asistentka

Markéta Švejdová

Personalistka

Pavel Ulrich, DiS.

Technik MTZ

Alojz Chamraz

Konateľ - RATAJ SK s.r.o

mgr ing. Ryszard Huńka

červený poptávkový banner

sloupec 5 7

sloupec 5 7

Zastúpenie pre Slovensko

RATAJ SK s.r.o.

Kuchyňa 238, SK 900 52 Kuchyňa

+421 905 898 240

ratajsk@gmail.com

www.ratajsk.sk

 

 

Zastúpenie pre Poľsko

RATAJ POLSKA Sp. z o.o.

ul. Byczyńska 120, PL- 46 203 Kluczbork

+48 510 145 097

r.hunka@wp.pl

www.ratajpolska.pl

Zastúpenie pre Veľkú Britániu

ENTECON Industries Ltd.

Unit 8, Lawrence Way, GU15 3DL Camberley, Surrey

+44 1276 414 540

kwilschut@entecon.co.uk

Zastúpenie pre Japonsko

TOYO-HITEC CO. Ltd

Kita Osaka BLD.3-20, Banzai-Cho, Kita-Ku, 530-0028 Osaka

+81 663 124 171

fukushi@toyohi.co.jp

Filtrovať referencie

kok