Výrobní program

Dopravníky robustní

Pro náročnější použití zejména v těžkém průmyslu nebo pro velké výkony (od 0,01 - 1000 m3/hod) se otevírají nové možnosti pro použití robustních bezosých spirálových dopravníků RATAJ® (Typy RL, RLN, RLP, RLE, RLNE, RP, RPN, RRL, RRN, RLV a DU). Doprava velmi abrazivních materiálů (korundová drť, štěrk, písek, drcené kamenivo, brusný prach, stavební materiály, uhlí, struska apod.), doprava materiálů velkých zrnitostí (PET láhve, dřevo, dřevní štěpka, papír, biomasa, apod.), doprava lepivých a mokrých materiálů (odpadní kaly, zemina, bentonit apod.), doprava velmi jemných a tekoucích materiálů (potravinářské prášky, chemické materiály, popílek apod.), nejsou pro robustní dopravníky žádnou překážkou. Při správné aplikaci a technickém návrhu můžeme zákazníkovi vyřešit mnohdy složitý problém ve srovnání s jinými druhy mechanické dopravy.

Více než 5 900 ks vyrobených dopravníků pro téměř 600 druhů materiálů během 34 let působení na trhu zaručují odborný přístup i pro Vaši poptávku.

...síla myšlenky