Často kladené dotazy (FAQ)

Téma: Záruky a servis 
Otázka: Jaká je záruční doba na dopravníky a je možno zvolit délku trvání této záruky? 
Odpověď: Základní záruční doba je 12 měsíců. V případě, že budete mít zájem o prodloužení záruční doby, je možné v některých případech prodloužení záruční doby až do délky 36 měsíců za poplatek 5 - 8% z kupní ceny za každých 6 měsíců navíc.
   
Otázka: Za jak dlouho od nahlášení poruchy se dostavíte k opravě? 
Odpověď: Vzhledem k tomu, že flexibilita naší firmy je velmi vysoká, můžeme zaručit pro mnoho případů výjezd našich pracovníků prakticky několik desítek minut po nahlášení. Zcela běžný postup je vyslání pracovníků následující den. Toto platí i o víkendech a svátcích. 
   
Otázka: Máte dostatečnou zásobu spirál, potrubí a převodovek pro okamžité opravy? 
Odpověď: Ano, pro každého zákazníka, který má od naší firmy zakoupený dopravník, máme dostatečnou zásobu příslušných průměrů spirál. V současné době se jedná o cca 25 průměrů spirál typů SL a SLN a více než 140 druhů typů RL a RLN včetně potrubí. Elektropřevodovky jsou pro Vás vyráběny "na míru" (výstupní otáčky, motor). V případě, že na skladě máme stejnou resp. podobnou, můžeme taktéž zaručit její dodání prakticky okamžitě. V ostatních případech se náhradní elektropřevodovka objednává a k dodání je za cca 3-7 dnů podle její velikosti. U elektropřevodovek velkých rozměrů (hmotnost nad 100 kg) se termíny dodávek řeší individuálně. 

 

Téma: Zkoušky 
Otázka Můžete nám vyzkoušet dopravu našeho materiálu? 
Odpověď: Ano, na našich zkušebních dopravnících typů SL a RL můžete vidět, jak se Váš materiál dopravuje, můžete si vyzkoušet změny dopravních výkonů apod. 
   
Otázka: Jsou zkoušky za poplatek? 
Odpověď: Ne, veškeré zkoušky a ukázky funkce dopravníků v sídle firmy RATAJ a.s. jsou pro Vás zcela zdarma. 

 

Téma: Technika 
Otázka: Co znamená systém RATAFLEX? 
Odpověď: Systém RATAFLEX je ochrana spirály před možným ukroucením resp. deformací spirály v případech, kdy do dopravníku mohou vniknout cizí tělesa resp. velké kusy materiálu na které nebyl dopravník dimenzován. Systém RATAFLEX je umístěn mezi převodovkou a motorem a musí být zakoupen jako celý komplet a nelze jej dodatečně montovat do stávajících elektropřevodovek. 
   
Otázka: Vyrobíte dopravník "na míru"? 
Odpověď: Ano, každý dopravník je vyráběn jako originál a veškeré připojovací rozměry, násypky a výpady, stejně jako návrh spirály, potrubí a převodovky zhotovujeme dle Vašeho přání a Vaší technologie.
   
Otázka: Může pracovat bezosý spirálový dopravník bez materiálu? 
Odpověď: Nemůže, resp. může za určitých podmínek: 1/ pouze pro naběhnutí dopravovaného materiálu nebo pro vyčištění a náběhu nového materiálu. 2/ při menších průměrech dopravníků s osazenou plastovou vložkou RATAMID. 
   
Otázka: Jak zajistíte dostatečné množství materiálu v dopravníku pro jeho provoz? 
Odpověď: Ve vstupních násypkách nebo zásobnících se instalují snímače hladiny (vrtulkové, kapacitní, ultrazvukové, infra apod.), které spolehlivě zajistí provoz dopravníku s materiálem. 
   
Otázka: Je nutno dopravník před vypnutím vyprázdit? 
Odpověď: Ne, dopravníky jsou navrženy tak, aby je bylo možno zapínat a vypínat i za úplného zaplnění dopravovaným materiálem. Zapínání a vypínání může být i několikrát za minutu. 
   
Otázka: Mají dopravníky určené do potravinářských provozů olejové náplně z přírodního oleje?
Odpověď: Ano, každý dopravník, který dodáváme do potravinářských provozů resp. do provozů, kde je vyžadován atest pro potraviny je osazen převodovkou s potravinářským olejem. 

 

Téma: ATEX 
Otázka: Vyrábíte dopravníky do prostředí s nebezpečím výbuchu? 
Odpověď: Ano, firma RATAJ a.s. vyrábí bezosé spirálové dopravníky do prostředí s nebezpečím výbuchu do zóny 20, 21 a 22 dle NV 23/2003 Sb. Technické parametry bezosého spirálového dopravníku určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou navrženy tak, že dopravník nemůže iniciovat výbuch.
   
Otázka: Vyrábíte dopravníky odolávající výbuchu? 
Odpověď: Ano, firma RATAJ a.s. vyrábí na základě specifických požadavků zákazníků dopravníky, které svojí konstukcí a použitím odpovídajících materiálů mohou odolat výbuchu až do tlaku 1,0 MPa. 
   
Otázka: Co znamená systém RATATEX? 
Odpověď: Systém RATATEX je registrovaná známka firmy RATAJ a.s. a znamená námi vyvinutý ochranný systém nepřenesení výbuchu mezi dvěmi technologiemi. Zvláštní úpravou dopravníku je možno tento systém aplikovat v prostředích s možností vzniku výbuchu a následném zajištění ochrany před přenesením do další technologie.

Více než 5 900 ks vyrobených dopravníků pro téměř 600 druhů materiálů během 34 let působení na trhu zaručují odborný přístup i pro Vaši poptávku.

...síla myšlenky