Výrobní program

Dopravníky ohebné

Lehké spirálové dopravníky RATAJ® (Typy SL, SLKSLNSLNK) se používají pro dopravu jemnozrnných a lehkých materiálů pro dopravní výkony od cca 0,001 do 15 m3/hod. a zvláště při nutnosti dopravy v obloucích a na velké vzdálenosti až do 120 m na jednu pohonnou jednotku. Na celé dopravní trase nejsou meziložiska a tím je umožněno dopravovat materiál v celém průřezu při výkonu o cca 70 % větším, než je výkon klasických šnekových dopravníků s hřídelí a meziložisky při srovnatelných parametrech.

Velké použití dopravníků je zejména v potravinářském, chemickém a plastikářském průmyslu pro dávkování do balících strojů a vážících zařízení, vyprazdňování a plnění BiG-BAG vaků apod. Poloměry oblouků jsou navrženy pro jednotlivé průměry dopravníků optimálním způsobem tak, aby byl zachován hlavní princip tj. vystředění bezosé spirály dopravovaným materiálem. Na jedné trase je možno používat několik vstupů, výpadů i oblouků v závislosti na fyzikálních vlastnostech dopravovaného materiálu a technologických podmínkách. Materiálové provedení dopravníků může být dle požadavku zákazníka ocelové, nerezové, nebo plastové. (přesná specifikace uvedena níže).

Více než 5 900 ks vyrobených dopravníků pro téměř 600 druhů materiálů během 34 let působení na trhu zaručují odborný přístup i pro Vaši poptávku.

...síla myšlenky